Droga rozwoju duchowego. O publikacji „Kaligrafia japońska. Trzy traktaty o drodze pisma” przygotowanej przez Annę Zalewską słów kilka

"Kaligrafia japońska. Trzy traktaty o drodze pisma", przekład, oprac. i komentarz Anna ZalewskaTekst można (było) przeczytać na stronie dziennikaJaponia-Online

Od 13 stycznia 2022 bezpośrednio na blogu:

Chociaż poza Dalekim Wschodem niekoniecznie widzi się w niej drogę rozwoju duchowego, to jednak w czasach dominacji pisma elektronicznego kaligrafia nadal pojmowana jest jako sztuka.

Japonistka Anna Zalewska rzetelnie przygotowała dla polskich czytelników publikację zbierającą najważniejsze informacje o japońskiej drodze pisma – Kaligrafię japońską. W sposób przystępny, nie rezygnując jednocześnie z aparatu bibliograficznego i niezbędnych adnotacji historyczno-kulturowych (wystarczy wspomnieć o wyczerpujących przypisach, bibliografii czy krytyczno-literackich opracowaniu oryginalnych tekstów traktatów) przedstawiła kolejne etapy kształtowania się sztuki kaligrafii w Kraju Wschodzącego Słońca. Pierwszą część książki poświęciła zagadnieniom teoretycznym, technicznym i historyczno-kulturowym, będących wprowadzeniem do indywidualnego zagłębiania drogi pisma. W drugiej zaś części zamieściła przekłady trzech (naj)ważniejszych japońskich traktatów o kaligrafii. Czytaj dalej