„Sen ogrodów”. Słowo o utworach z antologii „Opowieści niesamowite z języka polskiego”

W mrokach przestrzeni rozrastają się sny. Rozpylają mgłę, rozpraszają dźwięki, przydymiają rozbłyski, grają światłem i cieniem, kreując teat(k)rzyk. "Opowieści niesamowite (5) z języka polskiego"Przypadkiem możesz w takich nakładających się na siebie dekoracjach, ornamentach, prowizorycznych detalach i przemyślanych układach elementów zobaczyć coś albo kogoś, kto przypomni ci duchy (z) przeszłości, minione idee, wizje, myśli. Granica między realnością a onirycznością zacznie się zacierać. I choćbyś krzyczał, miotał się, rozrywał zasłony snu, nie znajdziesz tak łatwo wyjścia.

Z cyklu opowieści niesamowitych pisanych w różnych językach odnajdziemy także rodzime historie. Kilkadziesiąt utworów dwudziestu dwóch polskich twórców Piotr Paziński wybrał do piątego tomu z cyklu „Opowieści niesamowite”. To antologia pełna dziwów, mar, czarownic, niepokojących dźwięków, zgrzytów (nie)rzeczywistości, szumów, sennego dryfowania, niewytłumaczalnych zjawisk, tajemnic świata, ale także prestidigitatorów, kuglarzy rzeczywistości czy hochsztaplerów. Opowiadania, nowele, szkice literackie zostały ułożone względnie chronologicznie – począwszy od autorów oświeceniowych, preromantycznych, skończywszy na dwudziestowiecznych twórcach. Utwory poprzedzone zostały wstępem Pazińskiego – „Gotycyzm cudzy i własny”. Czytaj dalej

„Zda się, że ciszom sny pękły kotwiczne.” „Utwory dramatyczne. Listy” Bolesława Leśmiana

Bolesław Leśmian, "Dzieła zebrane. T. 4. Utwory dramatyczne. Listy"Tekst można (było) przeczytać na stronie PapieroweMyśli.pl

[Bezpośrednio na blogu od 06.03.2020]

Nie zawsze to, co się pisze, jest tym, co się pisze. [s. 294]

Od 2010 roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazują się wszystkie dzieła jednego z najwybitniejszych i najoryginalniejszych polskich poetów – Bolesława Leśmiana. Pierwszy tom wypełniają poezje, drugi – szkice literackie, trzeci zaś – baśnie i inne utwory prozą. Niedawno pojawił się czwarty tom, prezentujący nie tylko korespondencję poety, ale i mniej znany dorobek artystyczny Leśmiana, narastający dopiero w ostatniej fazie twórczości – utwory dramatyczne. Dzieła rozproszone po różnych archiwach, instytucjach i kolekcjach (nie tylko bibliotecznych, ale przede wszystkim prywatnych) zebrał i rzetelnie opracował krytyk literacki, tłumacz, poeta i pisarz, Jacek Trznadel. Ofiarował czytelnikom niebywałą możliwość wnikliwszego i pełniejszego poznania zarówno artystycznego, twórczego, jak i prywatnego, osobistego świata poety. Należy pokreślić, że polski krytyk opracował prawie wszystkie (poza Dziejbą leśną) dramaty Leśmiana na nowo, sięgając po rękopisy. Każdy z utworów zaopatrzony jest w przypisy, jakkolwiek unika Trznadel (poza drobnymi uwagami w Od wydawcy) interpretacji dzieł poety, pozostawiając teksty „otwarte” dla czytelnika. Czytaj dalej