Praga – miasto w bliznach. Słów parę o publikacji „Kafka. Wczesne lata 1883-1911” Reinera Stacha

Przemierzając przestrzeń naznaczoną historią, wędrowcy-eksploratorzy dostrzegają, że krwawe ślady nigdy całkowicie nie wyblakną, rany ulegną zabliźnieniu, a nieustanna obecność szram, skaz i wyżłobień będzie przypominała o niegdysiejszych walkach, tragediach i cierpieniach. Reiner Stach, "Kafka. Wczesne lata 1883-1911"Zatrzymaj się na chwilę i wsłuchaj w pieśń nuconą przez wiatr podrywający prochy. Jedna z tych opowieści zaczyna się w 1883 roku w Pradze, gdzie rodzi się Franz…

Reiner Stach (ur. 1951) jest publicystą, wydawcą, i – można zaryzykować twierdzenie – przede wszystkim czy w dużej mierze biografem Franza Kafki. Na polskim rynku wydawniczym w 2021 roku ukazał się pierwszy tom monumentalnego życiorysu autora „Zamku” – „Kafka. Wczesne lata 1883-1911”. A w zasadzie należałoby napisać, że to tom trzeci, w Niemczech bowiem opublikowano go w 2014 roku (Kafka. Die frühen Jahre), natomiast w 2002 roku Stach wydał Kafka – Die Jahre der Entscheidungen (obejmuje życie i twórczość na przestrzeni lat 1910-1915) zaś w 2008 roku Kafka – Die Jahre der Erkenntnis (lata 1916-1924). W Polsce zachowano kolejność chronologiczną opisywanych wydarzeń z życia i twórczości Kafki, stąd różnica w wydaniach. Czytaj dalej