Rozbłyski w codzienności. Kilka słów o utworach z „»Siedmiopiętrowej pagody«. Antologii opowiadań współczesnych pisarzy chińskich”

Wędrując po przestrzeni naznaczonej bliznami, odpryskami przeszłości, można próbować wymazywać, wyrywać z korzeniami ślady twojej dawnej obecności i twoich marzeń wyrytych w kamieniach czy ziemi, „Siedmiopiętrowa pagoda. Antologia opowiadań współczesnych pisarzy chińskich”a następnie zapisać, zakodować nowe, dzisiejsze, być może jutrzejsze też. W tym palimpsestowym mieście teraźniejszości znajdzie się jednak zawsze ktoś, kto podkopie dobudowane gmachy i odkryje tropy do dni i snów, które minęły.

W 2019 roku obok „»Kamienia w lustrze«. Antologii literatury chińskiej XX i XXI wieku” ukazała się równie ważna i cenna publikacja „»Siedmiopiętrowa pagoda«. Antologia opowiadań współczesnych pisarzy chińskich”, w której zaprezentowano dziesięć opowieści twórców w większości nagradzanych prestiżowymi nagrodami. Słowo wstępne napisał krytyk literacki Yan Jingming, wiceprzewodniczący i sekretarz Stowarzyszenia Pisarzy Chińskich. Zarysowuje on nieznacznie tematykę poruszaną w utworach wchodzących w skład zbioru, a krążącą wokół między innymi życia zwykłego człowieka uwikłanego w wielkie przemiany społeczne, ekonomiczne, przemysłowe, polityczne, kulturalne w Państwie Środka. Polski odbiorca odnajdzie w dziełach pisarzy chińskich wiele elementów bliskich, zmian też zachodzących w naszej przestrzeni. Czytaj dalej